top of page

Vi är vårdpersonal som vill förbättra mötet mellan patient och sjukvården

Om oss

Preforma etablerades av en grupp gynekologer 2018, utifrån en önskan att ge bättre behandling och mer konkret vägledning till kvinnor. Tillsammans med specialister inom andra områden har vi successivt utvecklat digitala assistenter för en rad andra specialiteter, såsom urologi, hud, sjukgymnastik och sexuell hälsa.

För att göra en användarvänlig och framtidsinriktad lösning tillgänglig för så många som möjligt har vi satt ihop ett team med förståelse för teknik, marknadsföring, affärsutveckling och ekonomi. Gemensamt för alla är att vi vill bidra till ett bättre sjukvårdssystem, genom att göra  lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för de som arbetar på kliniken.

Vårt lag

Maria Barøy Ræder

Maria är legitimerad läkare, specialist i gynekologi med doktorsexamen i medicinsk genetik. Hon har en postdoc med fokus på livmodercancer, med ett residency vid Harvard Medical School i Boston. Efter att ha varit överläkare vid Kvinnokliniken vid Haukelands universitetssjukhus startade hon en egen gynekologmottagning. Det var här hon såg behovet av ett hjälpmedel för att förbättra konsultationerna, som blev den produkt som Preforma tillhandahåller idag.

Ingeborg Bøe Engelsen

Ingeborg er utdannet lege og er spesialist i gynekologi med doktorgrad innen livmorkreft. Hun har 25 års erfaring fra sykehus, 7 år som seksjonsoverlege ved Gynekologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og er en erfaren kirurg med hovedfokus på laparoskopisk kirurgi. Hun jobber nå som avtalespesialist ved Bergen Spesialistsenter. Ingeborg bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene i Preforma.

Yngvild Skåtun Hannestad

Yngvild er utdannet lege og spesialist i gynekologi. Hun har en doktorgrad med fokus på urinlekkasje og sitter for tiden i legeforeningens sentralstyre og er leder av praktiserende spesialisters forening. Hun har 17 år erfaring som gynekolog, de siste 10 år fra spesialistpraksis. Yngvild bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene fra Preforma

Madeleine Bundli Andresen

Madeleine leder arbeidet med å tilpasse og introdusere Preforma sine løsninger i Europa. Madeleine er fra Oslo, og er utdannet Sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NMBU og University of California Berkeley. Hun har konsulenterfaring fra Capgemini og Sopra Steria, og har jobbet med prosjektledelse og markedsutvikling i blant annet Telia og L'Oréal.

Hallgeir Skøien Varsi

Hallgeir er ansvarlig for at vi har nok ressurser, og at vi prioriterer ressursene våre riktig. Han har over 20 års erfaring med innovasjon, strategi og forretningsutvikling, blant annet fra Sopra Steria. Hallgeir er Siviløkonom fra NHH og Master i internasjonal ledelse fra HEC i Paris.

Dorian McFarland

Dorian har over 20 års erfaring som konsulent, arkitekt og teknisk utvikler. Dorian hjelper oss med å tenke kreativt og framtidsrettet, slik at vi kan skape mest mulig verdi for pasienter og leger, med de ressursene vi har. Dorian er kunstner med en Master of fine arts fra UCL i London, hvor han også opprinnelig kommer fra.

Preforma utvecklar innovativ teknik som ger fler människor tillgång till hälso- och sjukvård, och mer korrekt och effektiv behandling.

Säkerställa god hälsa och främja livskvalitet för alla, oavsett ålder

Preforma utvecklar tjänster som ger flickor och kvinnor bättre möjligheter till full delaktighet och lika möjligheter i arbetslivet.

Uppnå jämställdhet och stärka kvinnors ställning i samhället

Preforma samarbetar med bland annat EU för att säkra utvecklingen av teknik, forskning och innovation i utvecklingsländer, 

Bygg solid infrastruktur och främja  Innovation

Preforma utvecklar innovativa lösningar, baserade på samarbete mellan frivilliga organisationer, privat och offentlig sektor.

Stärka de medel som behövs för att utföra arbetet

Vi stöder FN:s  hållbarhetsmål

bottom of page