top of page

En digital assistent för bättre interaktion med patienten

patienter har använt lösningen 

300 000

av patienterna anser att konsultationen förbättrades

98 %

specialister har bidragit till att skapa lösningen

20

tidsbesparing per konsultation, enligt utövarna

20 %

Digitaliserad sjukdomshistoria

  • Enklare arbetsdag för terapeuten

  • Bättre kvalitet på konsultationen

  • Tryggare och nöjdare patienter

  • Lösningen finns på norska, svenska och engelska

Vi är vårdpersonal som vill förbättra mötet mellan patient och läkare. Utifrån de situationer vi upplever varje dag har vi tagit fram en digital assistent som stöttar oss under hela konsultationen, och ger oss mer tid till det som är viktigast: att hjälpa patienten.

Vi är sjukvårds-personal

Våra tjänster

Vi tillhandahåller verktyg för bättre konsultationer: blankett för inhämtning av sjukdomshistoria, triage, köhantering på kliniken samt checklistor för undersökning och diagnostik. Utvecklad av vårdpersonal för att ge en bättre vardag på kliniken.

Klinik

Vi levererar lösningar för kommunikation med respondenter, samt insamling och bearbetning av data i forskningsprojekt. Säkert och enkelt att anpassa till både små och stora forskningsprojekt.

Forskning

Vi levererar digitala lösningar för formbyggnad och kommunikation med användare. Modern arkitektur och inbyggd integritet gör det enkelt att skapa bra e-hälsolösningar utifrån användarnas behov. 

Teknologi
Gynekologi
Öra näsa hals
Fysioterapi
Pediatrik
Hälsostation

Specialiteter

sykehus

Preforma ger patienten möjlighet att beskriva sitt syfte med konsultationen och ger mig även information om sin sjukdomshistoria och mediciner. Detta är en bra utgångspunkt för kommunikation med patienten.

Kathe Aase

Gynekolog

Preforma gör din dag enklare och mer effektiv. Jag är helt uppdaterad på patientens sjukdomshistoria innan patienten kommer, och kan koncentrera mig på mötet med patienten.

Mariane Larsen Helland

Gynekolog

Preforma gör dagen enklare och mer effektiv. Jag är helt uppdaterad på patientens sjukdomshistoria innan patienten kommer, och kan koncentrera mig på mötet med patienten.

Kristine Hagen Hylleseth, Fysioterapeut

Preforma sparar mig mycket skrivarbete samtidigt som patienterna får reflektera bättre över sina besvär inför konsultationen. På så sätt är jag bättre rustad att vässa utredningen så att jag kan hjälpa dem på bästa möjliga sätt

Henriethe Tangeland

Sjukgymnast

Projekt

Tillsammans med OsloMet utvecklar Preforma verktyg för att förbättra sexuell hälsa för alla, oavsett bakgrund och livssituation.

Sexuell hälsa

Tillsammans med UiB och partners i Storbritannien och Danmark bidrar Preforma till projektet "Menopause, hälsotjänster och hållbar arbetsdeltagande", som blir ett av de största forskningsprojekten om klimakteriet i Norge. Projektet delfinansieras av Grieg Foundation. 

Forskning om klimakteriet

Partners

Preforma deltar i konsortiet som syftar till att skapa den första mänskliga endokrina virtuella tvillingmodellen i världen. Modellen bygger på implementerade, demonstrerade och validerade data om hormonsystemet. Projektet görs i samarbete med ett antal europeiska universitet och hälsoinstitutioner.

Virtuell hälsa tvilling

Sex och samhälle är Norges största centrum för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Tillsammans med Sex och samhälle har Preforma utvecklat metoder och verktyg för att förstå alla ungas hälsosituation, oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Hälsa för alla

bottom of page