top of page

Vi er helsepersonell som vil forbedre møtet mellom pasient og behandler

Om oss

Preforma ble etablert av en gruppe gynekologer i 2018, ut fra et ønske om å gi bedre behandling og mer konkret veiledning til kvinner. Sammen med spesialister på andre fagfelt har etter hvert vi utviklet digitale assistenter for en rekke andre spesialiteter, slik som urologi, hud, fysioterapi og seksuell helse.

For å få til en brukervennlig og framtidsrettet løsning tilgjengelig for så mange som mulig, har vi satt sammen et team med forståelse for teknologi, markedsføring, forretningsutvikling og økonomi. Felles for alle er at vi vil bidra til et bedre helsevesen, gjennom å lage  løsninger som forenkler og forbedrer hverdagen til de som arbeider i klinikken.

Teamet vårt

Maria Barøy Ræder

Maria er utdannet lege, er spesialist i gynekologi med doktorgrad i medisinsk genetikk. Hun har en postdoc med fokus på livmorkreft, med opphold på Harvard Medical School i Boston. Etter å vært overlege på Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssykehus, startet hun egen gynekologipraksis. Det var her hun så behovet for et hjelpemiddel for å forbedre konsultasjonene, som ble til produktet som i dag leveres av Preforma.

Ingeborg Bøe Engelsen

Ingeborg er utdannet lege og er spesialist i gynekologi med doktorgrad innen livmorkreft. Hun har 25 års erfaring fra sykehus, 7 år som seksjonsoverlege ved Gynekologisk avdeling på Haukeland Universitetssykehus og er en erfaren kirurg med hovedfokus på laparoskopisk kirurgi. Hun jobber nå som avtalespesialist ved Bergen Spesialistsenter. Ingeborg bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene i Preforma.

Yngvild Skåtun Hannestad

Yngvild er utdannet lege og spesialist i gynekologi. Hun har en doktorgrad med fokus på urinlekkasje og sitter for tiden i legeforeningens sentralstyre og er leder av praktiserende spesialisters forening. Hun har 17 år erfaring som gynekolog, de siste 10 år fra spesialistpraksis. Yngvild bidrar med kvalitetssikring og kontinuerlig faglig utvikling av tjenestene fra Preforma

Madeleine Bundli Andresen

Madeleine leder arbeidet med å tilpasse og introdusere Preforma sine løsninger i Europa. Madeleine er fra Oslo, og er utdannet Sivilingeniør i Industriell økonomi og teknologiledelse fra NMBU og University of California Berkeley. Hun har konsulenterfaring fra Capgemini og Sopra Steria, og har jobbet med prosjektledelse og markedsutvikling i blant annet Telia og L'Oréal.

Hallgeir Skøien Varsi

Hallgeir er ansvarlig for at vi har nok ressurser, og at vi prioriterer ressursene våre riktig. Han har over 20 års erfaring med innovasjon, strategi og forretningsutvikling, blant annet fra Sopra Steria. Hallgeir er Siviløkonom fra NHH og Master i internasjonal ledelse fra HEC i Paris.

Dorian McFarland

Dorian har over 20 års erfaring som konsulent, arkitekt og teknisk utvikler. Dorian hjelper oss med å tenke kreativt og framtidsrettet, slik at vi kan skape mest mulig verdi for pasienter og leger, med de ressursene vi har. Dorian er kunstner med en Master of fine arts fra UCL i London, hvor han også opprinnelig kommer fra.

Preforma utvikler innovativ teknologi som gir flere tilgang til helsetjenester, og som bidrar til riktigere og mer effektiv behandling.

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder

Preforma utvikler tjenester som gir jenter og kvinner bedre muligheter for fullstendig deltakelse og like muligheter i arbeidslivet.

Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling i samfunnet

Preforma samarbeider med blant annet EU for å få til utvikling av teknologi, forskning og innovasjon i utviklingsland, 

Bygge solid infrastruktur og fremme  innovasjon

Preforma utvikler innovative løsninger , basert på samarbeid mellom frivillige organisasjoner, privat og offentlig sektor.

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet

Vi støtter FNs  bærekraftmål

bottom of page