top of page

En digital assistent

for bedre samhandling med pasient

pasienter har brukt løsningen 

300 000

av pasientene mener at konsultasjonen ble bedre

98 %

spesialister har bidratt til å lage løsningen

20

tid spart pr konsultasjon, i følge behandlerne

20 %

Digitalisert anamnese

  • Enklere arbeidshverdag for behandleren

  • Bedre kvalitet i konsultasjonen

  • Tryggere og mer fornøyde pasienter

  • Løsningen er tilgjengelig på norsk, svensk og engelsk

Vi er helsepersonell som vil forbedre møtet mellom pasient og behandler. Med utgangspunkt i de situasjonene vi opplever hver dag, har vi utviklet en digital assistent som støtter oss gjennom hele konsultasjonen, og gir oss mer tid til det som er viktigst: å hjelpe pasienten.

Vi er helsepersonell

Våre tjenester

Vi leverer verktøy for bedre konsultasjoner: skjema for innhenting av sykehistorie, køstyring på klinikk, og hjelp til dokumentasjon. Utviklet av helsepersonell for å gi en bedre hverdag i klinikken.

Klinikk

Vi leverer løsninger for kommunikasjon med respondenter, samt innsamling og behandling av data i forskningsprosjekter. Sikkert og enkelt å tilpasse til både små og store forskningsprosjekter.

Forskning

Vi leverer digitale løsninger for skjemabygging og kommunikasjon med brukere. Moderne arkitektur og innebygd personvern gjør det enkelt å lage gode e-helse løsninger basert på brukernes behov. 

Teknologi
Gynekologi
Øre, nese , hals
Lunge
Fysioterapi
Pediatri
Helsestasjon

Spesialiteter

sykehus

Preforma gir pasienten mulighet til å skissere sitt formål med konsultasjonen, og gir meg i tillegg  opplysninger om sykehistorien og medikamenter. Dette er et supert utgangspunkt for kommunikasjon med pasienten.

Kathe Aase

Gynekolog

Preforma gjør dagen enklere og mer effektiv. Jeg er helt oppdatert på pasientens sykehistorie før pasienten kommer, og kan konsentrere meg om møtet med pasienten.

Mariane Larsen Helland

Gynekolog

Preforma gjør dagen enklere og mer effektiv. Jeg er helt oppdatert på pasientens sykehistorie før pasienten kommer, og kan konsentrere meg om møtet med pasienten.

Kristine Hagen Hylleseth, Fysioterapeut

Preforma sparer meg for mye skrivearbeid, samtidig som pasientene får reflektert bedre over plagene sine før konsultasjonen. På denne måten er jeg bedre rustet til å spisse undersøkelsen slik at jeg kan hjelpe dem på best mulig måte

Henriethe Tangeland

Fysioterapeut

Prosjekter

Sammen med OsloMet utvikler Preforma verktøy for forbedring av seksuell helse for alle, uansett bakgrunn og livssituasjon.

Seksuell helse

Sammen med UiB og partnere i UK og Danmark, bidrar Preforma inn i prosjektet "Menopause, helsetjenester og bærekraftig arbeidsdeltakelse", som vil være et av de største forskningsprosjektene om  overgangsalder i Norge. Prosjektet er delfinansiert av Grieg Foundation. 

Forskning på overgangsalder

Partnere

Preforma deltar i konsortium som har som mål å lage den første menneskelige endokrine virtuelle tvillingmodellen i verden. Modellen er basert på implementerte, demonstrerte, og validerte data om hormonsystemet. Prosjektet gjøres i samarbeid med en rekke europeiske universiteter og helseinstitusjoner.

Virtuell helse-tvilling

Sex og samfunn er Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Sammen med Sex og samfunn har Preforma utviklet metode og verktøy for å forstå den helsemessige situasjonen for all ungdom, uansett kjønnsidentitet og seksuell legning.

Helse for alle

bottom of page